Sponplater med spor

Sponplater med spor montert på tvers av trebjelkelag i stedet for vanlig sponplater.

I sponplater spor put varmefordelingsplader og deretter gulvvarmerør.