isolasjon / rørseksjoner

"Isoltube" -rørisolering

Rørseksjoner produsert i Danmark.

Produsenten bruker ekstuderet polyetylen med lukkede celler som isolasjonsmateriale.

Materialet er ikke hygroskopisk og preget bla. å være.

Fleksibel - Formstabilt - Kjemisk nøytral

Specifiktationer:

Bruk området - -45gr. - + 100gr.

Brennbarhet -. Selvslukk i hht Euro klasse E og DIN 4102

Termisk konduktivitet (v / 10gr.) - (. V / 40gr) - 0,038W / mK - 0,040W / mK.

Toxiditet - Ingen.

Freon - Ikke i bruk.