Beregne selv

Her kan du rekne ut hva som du må trenger til gulvvarmeprosjektet dit

 

Så mange meter gulvvarmerør trenger du omtrent.

16mm gulvvarmerør = 5,0 meter per m2 - Vi anbefaler maks. 80 meter rør per krets.

17mm gulvvarmerør = 5,0 meter per m2 - Vi anbefaler maks. 80 meter rør per krets.

20mm gulvvarmerør = 3,5 meter per m2 - Vi anbefaler maks. 120 meter rør per krets.

HUSK avstandet fra fordeleren til rommet vår du trenger gulvvarme.


Så mange varmefordelingsplater trenger du omtrent.

16/17mm varmefordelingsplater, 1150mm x 180mm = 4,35 stk. per m2

20mm varmefordelingsplater, 1150mm x 280mm     = 2,60 stk. per m2 


Så mange spånplater trenger du.

Spånplate for 17mm rør, med rette spor, dekker til 1,12 m2

Spånplate for 17mm rør, med vendespor, dekker til 0,71 m2

Spånplate for 20mm rør, med rette spor, dekker til 1,12 m2


Så mange EPS/celleplast/Styrofoam-plater trenger du.

EPS plater for 17mm rør, med rette spor, dekker til 0,72 m2

EPS plater for 17mm rør, med vendespor, dekker til 0,36 m2

EPS plater for 20mm rør, med rette spor, dekker til 0,72 m2

EPS plater for 20mm rør, med vendespor, dekker til 0,36 m2

 

Så mange rørskinner med stift trenger du omtrent.

Rørskinner med stift, for EPS plater uten spor = 1,5 stk. per m2

 

Det finnes ingen produkter som svarer til valgene.