Kombitop plater

Kombitop plater som kan brukes til innstøping i betong.

Kombitop plater for gulvvarme, er produkter med høye akustiske og varmeisolerende egenskaper.

Platene slip egenskaper gjør at de ikke beveger seg etter installasjon.

Kombitop plater kan også legges direkte på toppen av betongdekk.

Platene er satt sammen ved overlapping av tårnene.

Gulvvarmerør festet mellom tårnene med et enkelt trykk på foten.