Gulvvarmerør Ø17 mm

Dette er den samme 5-lags rør som VVS installatøren bruker!

5-lags rør er spesielt designet for å møte kravene for rørkvaliteten når røret skal brukes sammen med varmefordelingsplater i aluminium.

At det er en 5-lags rør, betyr det at røret er "bygget" etter 5 lag. Plast - Lim - oksygen blokk - lim - plast. Fordelen med denne konstruksjonen av røret er at oksygendiffusjonsperren er beskyttet i midten av røret, som er så mange steder blir referert til som "indre oksygendiffusjonsperren", og gjør at man får en stille gulvvarmeanlegg for montering i varmefordelingsplatene .

Det brukes ca 5 meter rør per kvm. og maks. anbefalt rørlengde er 80 m. per krets.